Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Hệ thống QLCL ISO 9001: 2015
Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của UBND huyện Quảng Điền quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.566.256
Truy câp hiện tại 5.857