Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH với UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Ngày cập nhật 17/06/2022

Để thực hiện tốt chính sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đến, ngày 03/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5655/UBND-XH yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện tăng cường công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH với UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện chỉ đạo, hướng dẫn  UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT hàng năm, xây dựng văn bản hướng dẫn để thực hiện BHXH, BHYT cho người dân tham gia trên địa bàn. Rà soát, cung cấp danh sách tiềm năng người chưa tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn và thông tin tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH, BHYT; nhân viên của tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH, BHYT cho UBND các xã, phường, thị trấn để phối hợp tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Định kỳ, hàng tháng cung cấp danh sách người đang tham gia BHXH, BHYT đến hạn đóng và những người đang tạm dừng tham gia BHXH, BHYT, người chưa tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn cho UBND các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, tư vấn người dân tiếp tục tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn; các hội Đoàn thể ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT; hoàn thành trước ngày 25/6/2022.

UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT hàng năm, xây dựng văn bản triển khai thực hiện BHXH, BHYT cho người dân tham gia trên địa bàn. Hàng năm, giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để triển khai thực hiện. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng quản lý nhà nước việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT; hoàn thành trước ngày 25/6/2022.

UBND các thị trấn, phường, xã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH, BHYT tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Căn cứ chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT do UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế giao hằng năm, phối hợp cùng với cơ quan BHXH giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến từng tổ dân phố. Định kỳ tháng, quý, năm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao. Xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách BHXH, BHYT: đăng tải, phát các tin, bài, chuyên mục,… trên hệ thống loa phát truyền thanh của xã, phường, thị trấn truyền thông chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước. Giới thiệu người ở tổ dân phố có uy tín, đáp ứng điều kiện tham gia làm nhân viên làm việc cho Tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH, BHYT đang hoạt động trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT đối với người dân trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; hoàn thành trước ngày 25/6/2022.

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 26.605