Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Phần mềm ký số
Ngày cập nhật 28/02/2023
1. Phần mềm ký số trên hồ sơ công việc
 

STT

Tên tài liệu           

Tải về

1

Văn bản Triển khai

2

Phần mềm ký số cho Hồ sơ công việc

 

2. Phần mềm ký số trên Cổng dịch vụ công quốc gia

STT

Tên tài liệu           

Tải về

1

Văn bản Triển khai

2

Trình điều khiển thiết bị - TokenManager 

3

Trình điều khiển thiết bị USB Token Bit4ID 

4

Phần mềm ký số VNPT–CA Plugin là phần mềm bổ sung tính năng ký số cho các ứng dụng web (hỗ trợ ký các báo cáo số, chứng thực văn bản điện tử)

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.619.324
Truy câp hiện tại 8.106