Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Tập trung hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số
Ngày cập nhật 25/08/2023

Chiều 24/8, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Điền về công tác chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn huyện.

Xác định CĐS là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, thời gian gần đây, huyện Quảng Điền đã triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng chính quyền số đạt nhiều kết quả nổi bật về hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nguồn nhân lực hợp lý. 

Đáng chú ý, hạ tầng Mô hình “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện” được triển khai giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành, bước đầu đưa vào khai thác và vận hành; đồng thời, đưa vào ứng dụng với 11 dịch vụ đô thị thông minh: địa chỉ số, địa chỉ hộ nghèo, tổ công nghệ số, Hue-S và ví điện tử trên Hue-S, phản ánh hiện trường, truyền thông nội bộ, tiếp cận truyền thông, dịch vụ công, lưu lượng giao thông, vi phạm giao thông, bộ chỉ số CĐS...

Huyện tích cực triển khai các hoạt động về kinh tế số xây dựng hệ thống HTX số kết hợp đẩy mạnh giải pháp thương mại điện tử cho nông hộ và HTX, nhằm quảng bá các sản phẩm của địa phương trên môi trường internet, đồng thời bán sản phẩm của địa phương trên các sàn thương mại điện tử.

Triển khai các hoạt động về xã hội số, huyện đã chỉ đạo các ngành công an, y tế, giáo dục… tích cực cài đặt các ứng dụng về định danh điện tử, địa chỉ số, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số… đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND xã Quảng Thọ  

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện CĐS của huyện Quảng Điền, nhất là bước đầu thực hiện có hiệu quả “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện”, Tổ Công nghệ số cộng đồng và mô hình Xã thông minh Quảng Thọ - đây là cơ sở để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện tiến hành rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác CĐS của huyện, của địa phương để có giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CĐS trên địa bàn.

Đồng thời, đề xuất các chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia vào giao dịch các thủ tục hành chính.

Chỉ đạo UBND xã Quảng Thọ phối hợp tổ chức triển khai Mô hình thí điểm thực hiện chương trình CĐS trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số; xây dựng các hệ thống thông tin tích hợp phục vụ cho xã hội số; xây dựng và phát triển kinh tế số.

Đề nghị lãnh đạo huyên, lãnh đạo cấp xã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt công tác CĐS, cần xem xét bố trí nguồn lực kinh phí hoạt động hợp lý. Sở Thông tin Truyền thông cần tham mưu hình thành mô hình CĐS kiểu mẫu cấp tỉnh, huyện và xã. Đồng thời, tham mưu đề xuất chế độ chính sách cho Tổ công nghệ số cộng đồng.

Về nhân sự hoạt động cấp xã và huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Điều hành, giám sát đo thị thông minh tỉnh (IOC) tình tăng cường cán bộ kỹ thuật về hỗ trợ. 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tập trung hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số
Ngày cập nhật 25/08/2023

Chiều 24/8, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Điền về công tác chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn huyện.

Xác định CĐS là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, thời gian gần đây, huyện Quảng Điền đã triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng chính quyền số đạt nhiều kết quả nổi bật về hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nguồn nhân lực hợp lý. 

Đáng chú ý, hạ tầng Mô hình “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện” được triển khai giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành, bước đầu đưa vào khai thác và vận hành; đồng thời, đưa vào ứng dụng với 11 dịch vụ đô thị thông minh: địa chỉ số, địa chỉ hộ nghèo, tổ công nghệ số, Hue-S và ví điện tử trên Hue-S, phản ánh hiện trường, truyền thông nội bộ, tiếp cận truyền thông, dịch vụ công, lưu lượng giao thông, vi phạm giao thông, bộ chỉ số CĐS...

Huyện tích cực triển khai các hoạt động về kinh tế số xây dựng hệ thống HTX số kết hợp đẩy mạnh giải pháp thương mại điện tử cho nông hộ và HTX, nhằm quảng bá các sản phẩm của địa phương trên môi trường internet, đồng thời bán sản phẩm của địa phương trên các sàn thương mại điện tử.

Triển khai các hoạt động về xã hội số, huyện đã chỉ đạo các ngành công an, y tế, giáo dục… tích cực cài đặt các ứng dụng về định danh điện tử, địa chỉ số, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số… đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND xã Quảng Thọ  

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện CĐS của huyện Quảng Điền, nhất là bước đầu thực hiện có hiệu quả “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện”, Tổ Công nghệ số cộng đồng và mô hình Xã thông minh Quảng Thọ - đây là cơ sở để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện tiến hành rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác CĐS của huyện, của địa phương để có giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CĐS trên địa bàn.

Đồng thời, đề xuất các chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia vào giao dịch các thủ tục hành chính.

Chỉ đạo UBND xã Quảng Thọ phối hợp tổ chức triển khai Mô hình thí điểm thực hiện chương trình CĐS trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số; xây dựng các hệ thống thông tin tích hợp phục vụ cho xã hội số; xây dựng và phát triển kinh tế số.

Đề nghị lãnh đạo huyên, lãnh đạo cấp xã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt công tác CĐS, cần xem xét bố trí nguồn lực kinh phí hoạt động hợp lý. Sở Thông tin Truyền thông cần tham mưu hình thành mô hình CĐS kiểu mẫu cấp tỉnh, huyện và xã. Đồng thời, tham mưu đề xuất chế độ chính sách cho Tổ công nghệ số cộng đồng.

Về nhân sự hoạt động cấp xã và huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Điều hành, giám sát đo thị thông minh tỉnh (IOC) tình tăng cường cán bộ kỹ thuật về hỗ trợ. 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tập trung hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số
Ngày cập nhật 25/08/2023

Chiều 24/8, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Điền về công tác chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn huyện.

Xác định CĐS là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, thời gian gần đây, huyện Quảng Điền đã triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng chính quyền số đạt nhiều kết quả nổi bật về hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nguồn nhân lực hợp lý. 

Đáng chú ý, hạ tầng Mô hình “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện” được triển khai giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành, bước đầu đưa vào khai thác và vận hành; đồng thời, đưa vào ứng dụng với 11 dịch vụ đô thị thông minh: địa chỉ số, địa chỉ hộ nghèo, tổ công nghệ số, Hue-S và ví điện tử trên Hue-S, phản ánh hiện trường, truyền thông nội bộ, tiếp cận truyền thông, dịch vụ công, lưu lượng giao thông, vi phạm giao thông, bộ chỉ số CĐS...

Huyện tích cực triển khai các hoạt động về kinh tế số xây dựng hệ thống HTX số kết hợp đẩy mạnh giải pháp thương mại điện tử cho nông hộ và HTX, nhằm quảng bá các sản phẩm của địa phương trên môi trường internet, đồng thời bán sản phẩm của địa phương trên các sàn thương mại điện tử.

Triển khai các hoạt động về xã hội số, huyện đã chỉ đạo các ngành công an, y tế, giáo dục… tích cực cài đặt các ứng dụng về định danh điện tử, địa chỉ số, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số… đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND xã Quảng Thọ  

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện CĐS của huyện Quảng Điền, nhất là bước đầu thực hiện có hiệu quả “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện”, Tổ Công nghệ số cộng đồng và mô hình Xã thông minh Quảng Thọ - đây là cơ sở để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện tiến hành rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác CĐS của huyện, của địa phương để có giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CĐS trên địa bàn.

Đồng thời, đề xuất các chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia vào giao dịch các thủ tục hành chính.