Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc tại huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 04/06/2024

Sáng ngày 30/5/2024, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Lê Việt Sỹ - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh - làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BĐD HĐQT NHCSXH huyện Quảng Điền. Dự buổi làm việc còn có ông Đào Bá Thuận – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện Quảng Điền.

 

Theo báo cáo, năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, BĐD HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh để chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng chính sách gắn phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đặc biệt, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024 đã có 6.482 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội với số tiền giải ngân hơn 295 tỷ đồng; hơn 1.900 khách hàng vay vốn để xây mới, cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; Tạo việc làm cho hơn 1.400 lao động; hơn 100 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phục vụ học tập; 09 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng mới 16 căn nhà cho người thu nhập thấp theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 5 khách hàng được vay vốn theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù... Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được đầu tư có hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thoát nghèo bền vững. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ Hộ nghèo của huyện năm 2024 xuống còn 1,7% (giảm 0,91% so với năm 2023).

Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đến 30/5/2024 đạt 471,7 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 34 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 7,8% so với đầu năm, hoàn thành 90% kế hoạch tăng trưởng được giao. Chất lượng tín dụng vẫn được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,09% tổng dư nợ; Kết quả đánh giá chất lượng tín dụng chính sách trong 5 tháng đầu năm 2024 của 11 xã, thị trấn và chất lượng hoạt động tín dụng cấp huyện đều xếp loại Tốt.

Tại buổi làm việc, các thành viên đã thảo luận, trao đổi và thống nhất với các đánh giá đạt được đã nêu trong báo cáo. Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục sớm trong thời gian tới như: nguồn vốn ủy thác địa phương còn thấp, lãi tồn một số xã vẫn còn khá cao; huy động tiền gửi tổ chức kinh tế, dân cư còn đạt kết quả chưa cao; công tác phối hợp quản lý hộ vay đi khỏi địa phương chưa phát huy hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn ủy thác của một số nơi chưa được quan tâm đúng mức…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Việt Sỹ – Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế - đánh giá cao những kết quả đạt được của BĐD HĐQT  NHCSXH huyện Quảng Điền trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024. Trong thời gian tới, BĐD HĐQT NHCSXH huyện Quảng Điền cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 12-CT/TU ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 20230; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt các chương trình cho vay học sinh sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, Quyết định 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP, Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ, chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và xây dựng Nông thôn mới.

Trước đó, Đoàn kiểm tra, giám sát đã làm việc với UBND xã Quảng Phước và xã Quảng Thọ; kiểm tra công tác quản lý vốn ủy thác của 7 hội đoàn thể cấp xã, 4 Tổ TK & VV và kiểm tra trực tiếp việc sử dụng vốn vay của 20 hộ vay.

 

NHCSXH huyện Quảng Điền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.623
Truy câp hiện tại 6.553