Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Dừng cho vay học sinh, sinh viên vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến
Ngày cập nhật 20/03/2024

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HS, SV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quảng Điền đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai nguồn vốn kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng.

 

Tổng số tiền giải ngân đạt 520 triệu đồng, với 52 lượt khách hàng vay vốn. Nguồn vốn đã giúp cho 52 HS, SV là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có điều kiện mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Tổng dư nợ của chương trình còn lại đến ngày 19/3/2024 là 330 triệu đồng, với 30 khách hàng còn dư nợ.

Ngày 05-02-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HS, SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Văn bản số 1054/NHCS-TDSV ngày 16-2-2024 của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH về việc thực hiện Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng CSXH huyện Quảng Điền sẽdừng cho vay đối với chương trình này kể từ ngày Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, tức là kể từ ngày 30-3-2024. Việc thực hiện đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày quyết định có hiệu lực: Ngân hàng CSXH nơi cho vay, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký. Ngân hàng CSXH sẽ tiếp tục theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định hiện hành.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.704.909
Truy câp hiện tại 6.169