Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hội nghị giao ban quý IV năm 2023
Ngày cập nhật 12/01/2024

Sáng ngày 12/10/2023, tại Hội trường Trung tâm hành chính công, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) Quảng Điền tổ chức hội nghị giao ban định kỳ quý IV năm 2023 nhằm tổng kết hoạt động năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội cùng với các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị.

 

Năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã quan tâm chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của NHCSXH huyện, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt và có hiệu quả, triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP và Nghị quyết 181/NQ-CP của Chính Phủ; tập trung chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị nhận ủy thác, các cấp, các ngành thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện Tổng nguồn vốn đến thời điểm 31/12/2023 đạt 437,9 tỷ đồng, tăng 48,0 tỷ đồng so với năm 2022. Trong năm 2023 đã giải ngân cho 4.400 lượt khách hàng vay vốn, với số tiền được giải ngân là 194,7 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 437,7 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng 12,3% với 10.073 khách hàng, 244 Tổ TK & VV còn dư nợ. Chất lượng tín dụng trên địa bàn tiếp tục được nâng lên và duy trì ổn định. Nợ quá hạn và nợ khoanh 270 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,061%.

Năm 2023, thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Theo đó, đã giúp cho 1.912 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh; hơn 1.000 lao động được vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng viêc làm; tạo điều kiện cho 5 lao động vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 46 lượt HSSV được vay vốn phục vụ học tập; hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sữa chữa, nâng cấp hơn 2.500 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; cho 15 lượt người thu nhập thấp xây dựng, cải tạo, sữa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt được trong năm 2023; chỉ rõ những khó khăn, tồn tại cần tháo gỡ, khắc phục trong thời gian đến; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện như: tiếp tục chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, không để tồn đọng, lãng phí vốn; thực hiện tốt việc rà soát đối tượng hộ nghèo, hộ cận nhèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có mức sống trung bình để làm cơ sở bình xét cho vay; triển khai thực hiện tốt việc rà soát khách hàng đi khỏi nơi cư trú theo Hướng dẫn văn bản 7399/HD-NHCS ngày 12/9/2023, kịp thời rà soát và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ đối với các trường hợp bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; Tập trung đôn đốc xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn nhằm nâng hơn nữa chất lượng tín dụng trên địa bàn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi; kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư; về vai trò, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững, ổn định chính trị và an sinh xã hội.

 

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Điền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.297
Truy câp hiện tại 6.364