Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng CSXH tỉnh Thừa Thiên Huế tại huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 09/08/2023

Chiều ngày 07/8/2023, Đoàn kiểm tra, giám sát của (BĐD HĐQT) Ngân hàng CSXH tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Lê Việt Sỹ - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh - làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BĐD HĐQT NHCSXH huyện Quảng Điền. Dự buổi làm việc còn có ông Đào Bá Thuận – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện Quảng Điền.

 

Tại buổi làm việc, các thành viên đã nghe báo cáo hoạt động của BĐD HĐQT NHCSXH huyện Quảng Điền năm 2022 và đến 31/7/2023, phương hướng hoạt động những tháng còn lại của năm 2023. Trong thời gian qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Quảng Điền đã bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân. Tính đến 31/7/2023, tổng nguồn vốn trên địa bàn là 406,4 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 16,8 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 4,6%. Tổng dư nợ thực hiện đến 31/7/2023 là 405,2 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 15,5 tỷ đồng tương đương tăng 4% so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 94% kế hoạch được giao.

Năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023 đã có 7.480 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội; hơn 4.900 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được cải tạo, sữa chữa, nâng cấp; Tạo việc làm cho 1.066 lao động; 80 HSSV được vay vốn (trong đó 50 học sinh được vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); 09 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng mới 25 căn nhà cho người thu nhập thấp theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được đầu tư có hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thoát nghèo bền vững. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ Hộ nghèo của huyện năm 2022 xuống còn 2,61% (giảm 1,22% so với năm 2022).

Tại buổi làm việc, các thành viên đã thảo luận, trao đổi và thống nhất với các đánh giá được nêu trong báo cáo, triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023. Đặc biệt, Đoàn công tác đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục sớm trong thời gian tới như: lãi tồn một số xã vẫn còn khá cao, tỷ lệ huy động tiền gửi một số địa bàn còn thấp, tình trạng hộ vay đi khỏi địa phương vẫn còn diễn ra…. đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương có các giải pháp khắc phục các hạn chế trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Việt Sỹ – Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế - đánh giá cao những kết quả đạt được của BĐD HĐQT,  NHCSXH huyện Quảng Điền, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban ngành có liên quan và 11 xã, thị trấn trong việc phối hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, hạn chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ về tín dụng chính sách những tháng còn lại của năm 2023. Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Quảng Điền cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 12-CT/TU ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt các chương trình cho vay học sinh sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, Quyết định 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP, Nghị định 49/2021/NĐ-CP cảu Chính phủ, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Trước đó, Đoàn kiểm tra, giám sát đã làm việc với UBND thị trấn Sịa, UBND xã Quảng Lợi, kiểm tra công tác quản lý vốn ủy thác của 8 hội đoàn thể cấp xã, 4 Tổ TK & VV và kiểm tra trực tiếp việc sử dụng vốn vay của 20 hộ vay.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.598.574
Truy câp hiện tại 9.634