Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền triển khai công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ năm 2023
Ngày cập nhật 03/06/2023

Ngày 30/5/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn ủy thác năm 2023 cho đối tượng là lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nhận ủy thác.

 

Tham dự hội nghị có 41/41 lãnh đạo Hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác. Tại Hội nghị, lãnh đạo NHCSXH huyện đã truyền đạt các nội dung cơ bản trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác, các văn bản hướng dẫn mới về công tác kiểm tra, giám sát cũng như các chủ trương, chính sách tín dụng mới được triển khai trên địa bàn. Qua đó, giúp cho lãnh đạo Hội đoàn thể cấp xã nắm rõ hơn các nội dung công việc trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn vốn ủy thác trên địa bàn.

Trong những năm qua, NHCSXH huyện và các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác, đồng vốn được chuyển tải kịp tời đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên. Trong 5 tháng đầu năm 2023, NHCSXH huyện đã phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác giải ngân 70.078 triệu đồng, cho 1.630 lượt khách hàng vay vốn. Tính đến ngày 30/5/2023 dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 402.386 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,8% tổng dư nợ trên địa bàn, được ủy thác thông qua 4 tổ chức Hội đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. Với 245 Tổ TK & VV, hơn 9.700 khách hàng còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ trên địa bàn.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác làm tốt hơn nữa công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.630.694
Truy câp hiện tại 472