Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở
Ngày cập nhật 17/04/2023

Ngân hàng CSXH huyện Quảng Điền tiếp tục triển tục thực hiện cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

 - Đối tượng được vay vốn:

+ Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

+ Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

- Mức cho vay tối đa:

+ Đối với mua, thuê mua nhà ở xã hội: mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

+ Đối với xây dựng mới, cải tạo, sữa chữa nhà để ở: mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán và tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

- Lãi suất cho vay: do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng thời kỳ (hiện nay 4,8%/năm)

- Thời hạn cho vay: tối đa 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.703.336
Truy câp hiện tại 5.156