Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày cập nhật 28/03/2023

Ngày 22/3/2023, Công đoàn bộ phận (CĐBP) Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Quảng Điền tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí Phạm Hương Giang - UVBCH CĐNHCXXH, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Hoàng Quang Huy – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Quảng Điền; đồng chí Lê Vinh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH huyện Quảng Điền; cùng các đại biểu Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện Quảng Điền.

            Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Điền có 11 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên CĐBP PGD NHCSXH huyện Quảng Điền đã thực hiện tốt trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/12/2022 đạt 389.828 triệu đồng, tăng so với nhiệm kỳ trước là: 147.998 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 61,2%.

           Trong nhiệm kỳ qua đã cho vay hơn 800 tỷ đồng, cho hơn 18 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn cho vay đã đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển, sản xuất, kinh doanh. Các nguồn vốn tín dụng đã góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương nhất là mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.  Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể: làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách; thực hiện tốt các chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao. Phối hợp với lãnh đạo chuyên môn có kế hoach tổ chức học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ công đoàn thường xuyên đi sâu, đi sát CNVC-LĐ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và diễn biến trong tư tưởng cán bộ để có biện pháp giải quyết kịp thời.

          Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Hương Giang - UVBCH CĐNHCXXH, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận, biểu dương những kết quả CĐBP PGD NHCSXH huyện Quảng Điền đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ 2023 - 2028 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với của tổ chức công đoàn. Thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn; cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời phát triển phong trào và hoạt động công đoàn.

         Thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, cán bộ người lao động phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện làm việc của người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp kỹ năng sống cho đoàn viên, người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, đặc biệt là phong trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào " xanh - sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", phong trào :giỏi việc nước, đảm việc nhà"... thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên, người lao động phấn khởi thi đua, làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

         Với sự sáng suốt lựa chọn, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐBP PGD NHCSXH huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.850
Truy câp hiện tại 6.680