Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền Lãnh đạo huyện kiểm tra tiềm năng kinh tế phá Tam Giang
Ngày cập nhật 23/05/2024

Chiều ngày 22.5 đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Minh- Bí thư Huyện uỷ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, thị sát tình hình hoạt đông kinh tế, du lịch trên phá Tam Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – PCT UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền 2 địa phương Quảng Lợi và thị trấn Sịa.

 

Đầm phá Tam Giang huyện Quảng Điền có diện tích mặt nước 2.292ha. Đây là nơi phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân làm nghề ngư nghiệp, những năm trở lại đây nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của đầm phá huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- PCT UBND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình hoạt động trên phá Tam Giang.

 Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế đầm phá.

Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra, thị sát hoạt động trên phá Tam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Minh nhận định; Hệ đầm phá Tam Giang thuộc địa phận huyện Quảng Điền có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, ngoài những ghề khai khác thuỷ sản truyền thống của bà con, Huyện cần tiếp tục kêu gọi đầu tư phát du lịch trên phá. Cần nghiên cứu  phương án khai thác tiềm năng các diện tích rừng trồng( bần chua, dừa nước) để phát triển du lịch cộng đồng. Tiến hành quy hoạch để phát triển du lịch trên mặt nước từ bến đồ Cồn Tộc đến thôn Ngư Mỹ Thạnh. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trên phá Tam Giang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của phá Tam Giang.

 

                                                                                   Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.706.048
Truy câp hiện tại 6.798