Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khảo sát kiểm tra hiện trường phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 02/05/2024

Sáng ngày 02/5/2024, Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã có buổi khảo sát thực tế Cụm công nghiệp Quảng Lợi.

 

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Quảng Lợi nằm trên tuyến Tỉnh lộ 8C, rất thuận lợi cho giao thông đối ngoại, cụm có quy mô diện tích 34,06 ha. Các ngành nghề chính định hướng bố trí vào cụm công nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có tại địa phương như: ngành công nghiệp phụ trợ chế biến các sản phẩm nông nghiệp; ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương; các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho các khu công nghiệp lớn. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là: Nhóm các ngành nghề về công nghiệp cơ khí; nhóm các ngành nghề về mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ; nhóm các ngành nghề về sản xuất hàng thêu may; nhóm các ngành nghề về chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nhóm các ngành nghề về vật liệu xây dựng và khu tổng hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư với nhiều nhu cầu phong phú, đa dạng.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo và đi khảo sát thực địa, đồng chí Nguyễn Thanh Minh-Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Lợi và xúc tiến triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư để sớm đưa cụm vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.706.162
Truy câp hiện tại 6.898