Tìm kiếm tin tức

 
 

 

THỪA THIÊN HUẾ TĂNG 2 BẬC TRONG TOÀN QUỐC VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày cập nhật 19/04/2024
Giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
(CTTĐT) - Sáng 17/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2023. Theo kết quả công bố, Thừa Thiên Huế xếp vị thứ 17, tăng 2 bậc so với năm 2022.
 

Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 88,38%, cao hơn năm 2022 là 1,82%. PAR INDEX được xác định qua 8 chỉ số thành phần gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Thông qua chỉ số cải cách hành chính nhằm giúp địa phương xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho cải cách hành chính giai đoạn tiếp theo. Đây là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, kết quả đánh giá giúp xác định rõ tồn tại, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và làm cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong thực thi công vụ và của tổ chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Không những vậy, Chỉ số cải cách hành chính cũng là công cụ có sự tác động nhất định, tạo ra những áp lực đối với các cơ quan quản lý để tạo ra sự thay đổi và cải cách.

Cũng trong sáng nay,  Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2023. Theo kết quả công bố, chỉ số SIPAS Thừa Thiên Huế xếp vị thứ 32, tăng 8 bậc so với năm 2022.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.058
Truy câp hiện tại 6.243