Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Ngày cập nhật 14/03/2024

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 625/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2024. Thay thế các thủ tục hành chính tương ứng tại Quyết định số 1855/QĐUBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.489
Truy câp hiện tại 6.474