Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Cải cách hành chính
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 1. Về kế hoạch CCHC UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 28/12/2022 về CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2023. Tại kế hoạch UBND huyện xác...
Ngày 31/7/2023, Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện Quảng Điền. Nội dung Chỉ thị...
Ngày 26/7/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1632/UBND yêu cầu các phòng chuyên môn trực thuộc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC đối với cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2023. Nội dung...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.630.391
Truy câp hiện tại 392