Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Cải cách hành chính
Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Hành...
Qua thống kê, rà soát, Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 6 năm 2024, các hồ sơ đã trễ hạn, sắp đến hạn nhưng chưa...
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 1. Về kế hoạch CCHC UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 28/12/2023 về CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2024. Tại kế hoạch UBND huyện xác...
Ngày 05/6/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1782/UBND đề nghị các các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến công tác cải cách hành chính năm 2024. Nội...
Ngày 01/6/2024, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểm công tác CCHC năm 2024 đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-BTCHT về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.553.836
Truy câp hiện tại 7.796