Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Dự án, đấu thầu, đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 14 lô đất thuộc khu dân cư Bắc nhà Văn hóa huyện, thị trấn Sịa vào ngày 14/9/2023.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 11 lô đất thuộc Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, Khu dân cư xen...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 25 lô đất thuộc khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất thuộc Khu dân cư Đông Quảng An, xã Quảng An vào ngày 15/9/2023.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 06 lô đất tại các khu dân cư Cửa Rào Nam và Hói Đen xã Quảng Phước, huyện...
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 11 lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, Thủy Lập,...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc Khu dân cư thôn Nam Dương, Đồng Bào, Phổ Lại và...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 14 lô đất thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền, thị trấn Sịa, huyện...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất 10 lô đất xen ghép thuộc các khu dân cư trên địa bàn xã Quảng Công và xã Quảng...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất 17 lô đất thuộc các Khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền vào...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.630.130
Truy câp hiện tại 331