Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 33 lô đất thuộc khu dân cư phía Bắc TTTM thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 10/01/2024

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 33 lô đất thuộc khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền vào ngày 19/01/2024.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 33 lô đất thuộc khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 33 lô đất thuộc khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền.

2. Địa điểm quỹ đất: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

3. Tổng diện tích khu đất: 6.715,5 m2

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

Stt

Ký hiệu

lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm 

(đồng/lô)

Bước giá   (đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

1

D1

327

339,5

Vị trí 1. các tuyến đường quy hoạch khu dân cư kết hợp thương mại bến xe khách huyện. hai mặt tiền, đường quy hoạch 16.5m và đường quy hoạch 16.5m. hiện trạng bê tông 3.5m

8.000.000

2.716.000.000

108.600.000

543.200.000

2

D13

339

272,9

8.000.000

2.183.200.000

87.300.000

436.600.000

3

D14

340

339,8  

8.000.000

2.718.400.000

108.700.000

543.700.000

4

D15

341

175,0  

Vị trí 1. các tuyến đường quy hoạch khu dân cư kết hợp thương mại bến xe khách huyện, một mặt tiền, đường quy hoạch 16.5m, hiện trạng bê tông 3.5m

7.000.000

1.225.000.000

49.000.000

245.000.000

5

D12

338

181,7  

7.000.000

1.271.900.000

50.900.000

254.400.000

6

D16

342

175,5  

7.000.000

1.228.500.000

49.100.000

245.700.000

7

D17

343

176,4  

7.000.000

1.234.800.000

49.400.000

247.000.000

8

D18

344

177,2  

7.000.000

1.240.400.000

49.600.000

248.100.000

9

D19

345

177,7  

7.000.000

1.243.900.000

49.800.000

248.800.000

10

D20

346

178,7  

7.000.000

1.250.900.000

50.000.000

250.200.000

11

D21

347

179,4  

7.000.000

1.255.800.000

50.200.000

251.200.000

12

D22

348

179,9  

7.000.000

1.259.300.000

50.400.000

251.900.000

13

D23

349

180,6  

7.000.000

1.264.200.000

50.600.000

252.800.000

14

D24

350

181,6  

7.000.000

1.271.200.000

50.800.000

254.200.000

15

D25

351

353,6  

Vị trí 1. các tuyến đường quy hoạch khu dân cư kết hợp thương mại bến xe khách huyện, hai mặt tiền, đường quy hoạch 16.5m và đường quy hoạch 16.5m, hiện trạng bê tông 3.5m

8.000.000

2.828.800.000

113.200.000

565.800.000

16

B6

300

191,9

Vị trí 1. các tuyến đường quy hoạch khu dân cư kết hợp thương mại bến xe khách huyện. một mặt tiền, đường quy hoạch 16.5m. hiện trạng bê tông 3.5m

7.000.000

1.343.300.000

67.000.000

269.000.000

17

B7

301

192,2

7.000.000

1.345.400.000

67.000.000

269.000.000

18

B8

302

191,9

7.000.000

1.343.300.000

67.000.000

269.000.000

19

B9

303

192,1

7.000.000

1.344.700.000

67.000.000

269.000.000

20

B10

304

191,8

7.000.000

1.342.600.000

67.000.000

269.000.000

21

B11

305

192,2

7.000.000

1.345.400.000

67.000.000

269.000.000

22

B12

306

191,9

7.000.000

1.343.300.000

67.000.000

269.000.000

23

B13

307

191,9

7.000.000

1.343.300.000

67.000.000

269.000.000

24

B14

308

191,9

7.000.000

1.343.300.000

67.000.000

269.000.000

25

B15

309

192,2

7.000.000

1.345.400.000

67.000.000

269.000.000

26

B16

310

192,1

7.000.000

1.344.700.000

67.000.000

269.000.000

27

B17

311

191,8

7.000.000

1.342.600.000

67.000.000

269.000.000

28

B18

312

192,2

7.000.000

1.345.400.000

67.000.000

269.000.000

29

B19

313

191,9

7.000.000

1.343.300.000

67.000.000

269.000.000

30

B20

314

318,1

Vị trí 1. các tuyến đường quy hoạch khu dân cư kết hợp thương mại bến xe khách huyện, hai mặt tiền đường quy hoạch 16.5m và đường quy hoạch 16.5m. hiện trạng bê tông 3.5m

8.000.000

2.544.800.000

127.000.000

509.000.000

31

B21

315

146,9

Vị trí 1. các tuyến đường quy hoạch khu dân cư kết hợp thương mại bến xe khách huyện, một mặt tiền, đường quy hoạch 16.5m. hiện trạng bê tông 3.5m

7.000.000

1.028.300.000

51.000.000

206.000.000

32

B22

316

146,8

7.000.000

1.027.600.000

51.000.000

206.000.000

33

B23

317

146,2

7.000.000

1.023.400.000

51.000.000

205.000.000

Tổng cộng

 

6.715,5

 

 

48.632.400.000

 

9.730.600.000

 

 - Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

 - Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá năm 2016.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 16/01/2024 tại Khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền – Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 16/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành;

- Trường hợp đã kết hôn: Căn cước công dân của 02 vợ chồng và giấy Đăng ký kết hôn: 02 bản sao;

- Trường hợp độc thân: Căn cước công dân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 02 bản sao;

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp: 02 bản sao.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 16/01/2024.

- Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền: từ 08h00 đến 11h00 ngày 16/01/2024.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 16/01/2024 đến 17h00 ngày 18/01/2024.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại KQH bến xe khách huyện Quảng Điền.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 18/01/2024.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 19/01/2024.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - Số 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - Số 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website: chuoigiatri.com.vn.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.703.375
Truy câp hiện tại 5.168