Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 25 lô đất thuộc Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Bồ và các Khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Quảng Phú
Ngày cập nhật 02/11/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 25 lô đất thuộc Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Bồ và các Khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Quảng Phú vào ngày 24/11/2023.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 25 lô đất thuộc Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Bồ và các Khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Số lô đất đấu giá: 25 lô đất

2. Vị trí khu đất đấu giá: Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Bồ và các Khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Bồ và các Khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

5. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:


STT

Ký hiệu

lô đất

Số thửa

Diện

tích

(m²)

Khu vực/vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m²)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

Khu dân cư xen ghép thôn Nam Phù - Nho Lâm

1

T972

T972

145,3

Khu vực 3, hai mặt tiền, đường quy hoạch 16.5m và 6.5m, hiện trạng đường bê tông 2.5m

1.800.000

261.540.000

10.500.000

52.300.000

2

T973

T973

144,5

Khu vực 3, một mặt tiền, đường quy hoạch 16.5m, hiện trạng đường bê tông 2.5m

1.500.000

216.750.000

8.700.000

43.400.000

3

T974

T974

141,5

Khu vực 3, hai mặt tiền, đường quy hoạch 16.5m và 6.5m, hiện trạng đường bê tông 2.5m

1.800.000

254.700.000

10.200.000

50.900.000

Khu dân cư xen ghép thôn Xuân Tùy

4

T763

T763

137,6

Vị trí 1, Tuyến đường liên xã Vinh - Phú đoạn từ đường Vinh Phú đến cầu Xuân Tùy - Nghĩa Lộ, một mặt tiền, đường quy hoạch 19.5m, hiện trạng đường bê tông 3.5m

3.000.000

412.800.000

16.500.000

82.600.000

5

T764

T764

140,1

3.000.000

420.300.000

16.800.000

84.100.000

6

T765

T765

154,6

3.000.000

463.800.000

18.600.000

92.800.000

Khu dân cư xen ghép thôn Phú Lễ

7

T292

T292

154,1

Vị trí 3, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, Từ giáp ranh xã Phong Hiền đến đường tránh lũ xã Quảng Phú, một mặt tiền, đường quy hoạch 5.0m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

3.000.000

462.300.000

18.500.000

92.500.000

Khu dân cư xen ghép thôn Bác Vọng Đông

8

376

376

192,0

Vị trí 2, tuyến đường từ cổng chào Bác Vọng Đông đến xóm ông Nghệ, một mặt tiền, đường quy hoạch 10.0m, hiện trạng đường bê tông 5.0m

5.000.000

960.000.000

38.400.000

192.000.000

9

377

377

189,0

Vị trí 2, tuyến đường từ cổng chào Bác Vọng Đông đến xóm ông Nghệ, hai mặt tiền, đường quy hoạch 10.0m, hiện trạng đường bê tông 5.0m và đường quy hoạch 7.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

5.500.000

1.039.500.000

41.600.000

207.900.000

10

378

378

230,0

Vị trí 3, tuyến đường từ cổng chào Bác Vọng Đông đến xóm ông Nghệ; một mặt tiền, đường quy hoạch 7.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

3.000.000

690.000.000

27.600.000

138.000.000

11

379

379

226,0

3.000.000

678.000.000

27.100.000

135.600.000

12

380

380

221,0

3.000.000

663.000.000

26.500.000

132.600.000

13

381

381

216,0

3.000.000

648.000.000

25.900.000

129.600.000

14

382

382

211,0

3.000.000

633.000.000

25.300.000

126.600.000

15

386

386

203,0

3.000.000

609.000.000

24.400.000

121.800.000

16

387

387

205,0

3.000.000

615.000.000

24.600.000

123.000.000

17

388

388

208,0

3.000.000

624.000.000

25.000.000

124.800.000

18

CL 1-1

 

127,6

Vị trí 1, hai mặt tiền (trước và sau) đường QH 19,5 và đường QH 12m

8.000.000

1.020.800.000

51.000.000

204.000.000

19

CL 1-2

 

141,3

8.000.000

1.130.400.000

57.000.000

226.000.000

20

CL 1-3

 

153,3

8.000.000

1.226.400.000

61.000.000

245.000.000

21

CL 1-4

 

186,6

Vị trí 1, ba mặt tiền đường QH 19,5 - đường QH 12m và đường QH 7m

8.500.000

1.586.100.000

79.000.000

317.000.000

22

CL 2-1

 

256,3

Vị trí 2, hai mặt tiền đường QH 12m và đường QH 7m

7.000.000

1.794.100.000

90.000.000

359.000.000

23

CL 2-2

 

208,7

Vị trí 2, một mặt tiền đường QH 12m

6.500.000

1.356.550.000

68.000.000

271.000.000

24

CL 2-3

 

209,6

6.500.000

1.362.400.000

68.000.000

272.000.000

25

CL 2-4

 

210,5

6.500.000

1.368.250.000

68.000.000

274.000.000

Tổng cộng

 

 

 

20.496.690.000

 

 

-  Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Các lô đất từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Các lô đất từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/11/2023 tại các khu dân cư trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, TT Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/11/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, TT Huế.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/11/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 21/11/2023, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa.  

 5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 21/11/2023 cho đến 17h00 ngày 23/11/2023. Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC. Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 23/11/2023.

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương.

Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định trong thông báo trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 24/11/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:       

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC, địa chỉ: địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.175
Truy câp hiện tại 6.310