Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Dự án Tam Giang Natural Life Floating Resort - Cầu gỗ Tam Giang
Ngày cập nhật 06/01/2023

Ngày 26/12/2022, đồng chí Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để nghe Nhà đầu tư báo cáo dự án Tam Giang Natural Life Floating Resort - Cầu gỗ Tam Giang, đồng chủ trì cuộc họp có đồng chí Trần Quốc Thắng - TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa -Thông tin và đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Lợi; đại diện Liên doanh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tam Giang - Công ty Cổ phần Landscape Association (nhà đầu tư).

Sau khi nghe đại diện nhà đầu tư báo cáo tóm tắt liên quan đến dự án Tam Giang Natural Life Floating Resort - Cầu gỗ Tam Giang; nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự họp, đồng chí Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. UBND huyện hoan nghênh và đánh giá cao việc Liên doanh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tam Giang - Công ty Cổ phần Landscape Association đã có ý tưởng nghiên cứu đầu tư dự án Tam Giang Natural Life Floating Resort - Cầu gỗ Tam Giang trên địa bàn huyện. Đồng thời, cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đề xuất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nêu trên mà nhà đầu tư đã trình bày trước cuộc họp.

2. UBND huyện đề nghị nhà đầu tư căn cứ các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tham dự họp, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Quốc Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án, gửi về UBND huyện để xem xét, xin chủ trương của UBND tỉnh.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch là đơn vị đầu mối của huyện, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ dự án và tham mưu UBND huyện báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cập nhật, bổ sung các quy hoạch của huyện và các xã, thị trấn có liên quan đảm bảo đủ điều kiện được đầu tư trong năm 2023.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cập nhật, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án trong năm 2023.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.187
Truy câp hiện tại 6.320