Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án đã hoàn thành
Ngày 10 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng sản xuất tập trung thị trấn Sịa  
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhCông trình: Xử lý khẩn cấp bờ hữu hạ lưu cầu đội 3, xã Quảng An  
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số  1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa kênh máng vỏ mỏng trên Tàu, HTX Đông Phú...
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số  1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xử lý sạt lỡ bờ tả sông Diên Hồng đoạn qua xóm 1, thôn...
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1967/QĐ-UBND  về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp cống trên đê ICO Hạng mục: Các cống An...
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số  1965/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng sản xuất tập trung xã Quảng Thành...
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số  1975/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Thọ, hạng mục: San lấp+ Tượng đài tưởng...
Ngày 31 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1831/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hệ thống cấp điện vào vùng trồng mướp đắng tập trung xã Quảng Thái...
Ngày 28 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1827/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hệ thống điện vào khu nuôi trồng thủy sản xã Quảng Phước.  
Ngày 25 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1799/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục sạt lỡ kè An Xuân, Quảng An (đoạn qua thôn Phú Lương...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.704.860
Truy câp hiện tại 6.144