Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 27/11/2023

Ngày 18 tháng 01 năm 2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 113 /QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Quảng Điền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.780
Truy câp hiện tại 6.654