Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 02/03/2021

Ngày 22 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền  

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.620.509
Truy câp hiện tại 8.735