Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh thu hồi đất
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1838/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thu hồi đất và giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Thâm Điền, huyện Quảng Điền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.517.799
Truy câp hiện tại 32.081