Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Quyết định Về việc tiếp nhận hộ di dân đến vùng dự án bố trí, ổn định dân cư xã Quảng Ngạn
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1644/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận hộ di dân đến vùng dự án bố trí, ổn định dân cư xã Quảng Ngạn

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.645.572
Truy câp hiện tại 7.063