Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
Ngày cập nhật 10/09/2020

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 951/QĐ-UBND  về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.703.612
Truy câp hiện tại 5.279