Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Thông báo Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án
Ngày cập nhật 10/09/2020

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 126/TB-UBND   Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Mở rộng nút giao giữa tỉnh lộ 22 và Quốc lộ 49B; mở rộng tuyến tỉnh lộ 22 từ Quốc lộ 49B ra biển Tân Mỹ  

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.706.153
Truy câp hiện tại 6.889