Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Về việc phân công trách nhiệm chủ đầu tư triển khai các Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
Ngày cập nhật 10/09/2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 63/TB-UBND về việc phân công trách nhiệm chủ đầu tư triển khai các Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.706.003
Truy câp hiện tại 6.759