Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9/2020
Ngày cập nhật 07/09/2020

Ngày 01/9/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 136/TB-UBND về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9/2020; đồng thời, soát xét tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.212
Truy câp hiện tại 6.331