Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn thông qua thiết kế Nhà chờ Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi
Ngày cập nhật 04/09/2020

Ngày 14  tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 120/TB-UBND Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn thông qua

thiết kế Nhà chờ Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.703.267
Truy câp hiện tại 5.121