Tìm kiếm tin tức

 
 

 

​​

Dự án:Liên kết sản xuất tiêu thụ cá Chình tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 15/06/2020

BÁO CÁO

Tình hình triển khai, thực hiện và kết quả

         Dự án:Liên kết sản xuất tiêu thụ cá Chình tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

 

BÁO CÁO

Tình hình triển khai, thực hiện và kết quả

         Dự án:Liên kết sản xuất tiêu thụ cá Chình tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

 

I.MỞ ĐẦU

Huyện Quảng Điền có hai nhánh sông Bồ chảy qua địa phận với chiều dài khá lớn và diện tích vùng Phá Tam Giang kéo dài từ xã Quảng Thái đến Quảng Thành rất thích hợp cho việc phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trong ao nước ngọt và nước lợ. Năm 2019, toàn huyện có 169.61ha diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản nước ngọt và 1.330 lồng nuôi trên sông và trên phá Tam Giang, đối tượng nuôi nước ngọt chủ yếu là cá trắm cỏ và cá diêu hồng với số lượng thả trên 313.25 vạn con giống. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, mưa rét thường xảy ra vào đầu vụ và nắng nóng giữa vụ làm cho việc nuôi thương phẩm cá trắm cỏ thường có dịch bệnh xảy ra đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các hộ ngư dân.

Nhằm góp phần tìm kiếm đối tượng thích nghi với các thay đổi của khi hậu và đa dạng hoá hình thức nuôi nâng cao tính bền vững, hiệu quả và tăng thu nhập cho người dân, ứng dụng công nghệ cao vào quá trình nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Năm 2019, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã triển khai Dự án Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cá Chình, nhằm đưa ra những Dự án điển hình, làm cơ sở chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Tên mô hình: Liên kết sản xuất tiêu thụ cá chình tại xã Quảng Phước

2.Nguồn kinh phí hỗ trợ: Vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

3. Thời gian, địa điểm, quy mô:

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2019- tháng 12/2020

- Địa điểm và quy mô:

+ Địa điểm: tại xã Quảng Phước.

+ Quy mô:

01 hộ trực tiếp tham gia mô hình.

Diện tích: 4.5ha.

20 hộ tham gia tập huấn kỹ thuật.

4.Mục tiêu:

4.1.Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng hồ ươm cá Chình giống và nuôi cá Chình thương phẩm.

- Hỗ trợ khâu chuyển giao kỹ thuật, công nghệ về sản xuất giống, nuôi thương phẩm.

- Tạo ra mô hình mới mang tính đột phá thúc đẩy phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

- Năm 2020 cung cấp 30.000 con giống cho thị trường nuôi thương phẩm ở trong và ngoài huyện.

- Sau 12 tháng ươm cá chình giống sẽ thu được 75.000 con giống kích cỡ 40-50g/con.

- Cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu 7,5 tấn cá thương phẩm (trọng lượng bình quân 1,2 kg/con).

- Hình thành chuổi liên kết cá chình giống.

- Hình thành chuổi liên kết cá chình thương phẩm.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.583
Truy câp hiện tại 6.534