Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công
Ngày cập nhật 25/01/2022

Ngày 12/01/2022 Văn phòng HĐND và UBND huyện có Ban hành Quyết định số 06/QĐ-VP về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.517.514
Truy câp hiện tại 31.907