Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong việc cho thuê đất
Ngày cập nhật 10/09/2020

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 33/TB-UBND  Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong việc cho thuê đất để triển khai các dự án trên địa bàn huyện

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 19.571