Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng tư vấn giao đất,
Ngày cập nhật 04/09/2020
Ngày 28 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 62/TB-UBND Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng tư vấn giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trang trại để xét hồ sơ xin giao đất, chuyển nhượng trang trại cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn huyện.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.644.690
Truy câp hiện tại 6.661