Tìm kiếm tin tức

 
 

 

UBND huyện Quảng Điền tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn
Ngày cập nhật 07/06/2024

     Với những chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên, tình trạng đi muộn, về sớm đã được khắc phục.

     Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND, 16/01/2024 về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở năm 2024, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở năm 2024 gồm 7 đồng chí, trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tiến hành 01 đợt kiểm tra và phối hợp với Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của Huyện uỷ tiến hành 01 kiểm tra tại 14 cơ quan, đơn vị, địa phương.

     Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2024, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra tại 04 xã, thị trấn và 03 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, UBND huyện nhận thấy cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định.

Kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quảng Thái

     Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục ban hành các văn bản để tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời sẽ thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt.

 

Nguyễn Minh Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.704.551
Truy câp hiện tại 5.928