Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Quảng Điền lấy ý kiến xây dựng huyện điểm văn hoá giai đoạn 2025 -2030
Ngày cập nhật 12/03/2024
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Chiều ngày 11.3 UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thông qua các nội dung xây dựng đề án huyện điểm văn hoá giai đoạn 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghiên cứu nội dung của Dự thảo “đề án xây dựng huyện điểm văn hoá giai đoạn 2025 – 2030”, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo đề án, cụ thể: Dự thảo đề án cần đánh giá cụ thể hơn những thuận lợi và hạn chế trong quá trình xây dựng huyện điểm văn hoá, cần phải có giải pháp đồng bộ về quảng bá tiềm năng thế mạnh của huyện. Đồng thời phải nghiên cứu bảo tồn các giá trị văn hoá tốt đẹp của cha ông để lại. Cần đan xen giữa văn hoá tâm linh và văn hoá nghệ thuật. Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp thêm một số ý kiến vào xây dựng các mô hình văn hoá đặc trưng ở từng thôn xóm.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những nỗ lực của các ngành chức năng, những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các xã, thị  trấn trong quá trình xây dựng đề án xây dựng huyện điểm văn hoá. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh; Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Điền phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ là việc làm rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của người dân. Tạo mọi điều kiện để nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho Nhân dân, xây dựng và hoàn hiện các thiết chế văn hoá một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Huy động mọi nguồn lực của xã hội để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tạo ra những đột phá để cải thiện chất lượng môi trường nông thôn, chú trọng phát triển văn hoá gắng với phát triển kinh tế xanh, bền vững. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tuấn Anh lưu ý; trên cơ sở các ý kiến tham gia tại Hội nghị, Phòng Văn hóa Thông tin cần tiếp thu và tổng hợp toàn bộ các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh đề án. Mục đích để đề án được triển khai có hiệu quả, sát với thực tế, góp phần đưa huyện trở thành huyện văn hoá theo đúng lộ trình đã đề ra.

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.171
Truy câp hiện tại 6.309