Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Ngày 28 tháng 8 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1907/QĐ-UBND, Về việc Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh...
Ngày 20 tháng 12 năm 2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 2946/QĐ-UBND,Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực văn hóa và gia đình...
Ngày 01 tháng 3 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1222/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức...
Ngày 24 tháng  3 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 625/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 03 tháng 5 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 925/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn...
Ngày 08 tháng 5 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1222/QĐ-UBND,  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền...
Ngày 04 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1222/QĐ-UBND, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của  UBND cấp huyện áp...
Ngày 04 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1244/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày 03 tháng 7 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1466/QĐ-UBND, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện   
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.571.398
Truy câp hiện tại 51