Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông
Ngày cập nhật 11/07/2023

Để triển khai có hiệu quả 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đường truyền,… để thực hiện triển khai việc tiếp nhận và giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông nêu trên có hiệu quả.

2. Phòng Văn hóa – Thông tin làm tốt công tác tuyên truyền về triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.912.772
Truy câp hiện tại 6.405