Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Không yêu cầu xác nhận chứng minh nhân dân 9 số trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân
Ngày cập nhật 13/04/2023

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023). Theo đó tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP quy định “Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công”; Tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP quy định việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thể hiện trên thẻ CCCD được thực hiện bằng phương thức “Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip”.

Ngày 23/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo “Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức không yêu cầu xác nhận chứng minh nhân dân 9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức”.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công văn số 1773/UBND-KN2 ngày 02/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy. Lưu ý: Trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có mã QRCode lưu những thông tin sau: (1) Số Căn cước công dân gắn chip; (2) Số Chứng minh nhân dân cũ; (3) Họ, chữ đệm và tên; (4) Ngày tháng năm sinh; (5) Giới tính; (6) Địa chỉ thường trú. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các giao dịch hành chính, dân sự sử dụng chức năng quét mã QRCode để kiểm tra thông tin nhân thân, thông tin về số Chứng minh nhân dân 9 số đã được cấp (thông tin trong mã QRCode đã được Bộ Công an xác thực); cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân khi tiếp nhận, giải quyết các giao dịch hành chính; cơ quan đơn vị chủ động trang bị đủ thiết bị đọc mã QRCode, đọc chip trên thẻ Căn cước công dân.

2. Tổ chức quán triệt, tập huấn đầy đủ cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu, khó khăn, bức xúc cho nhân dân. Thực hiện in, dán và niêm yết công khai các bảng hướng dẫn, tuyên truyền về 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân, định danh điện tử, hướng dẫn tra cứu thông tin công dân trên Cổng dịch vụ công tại các điểm tiếp công dân. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên.    

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.922.343
Truy câp hiện tại 8.152