Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm ngành lưu trữ áp dụng từ 15/02/2023
Ngày cập nhật 13/02/2023

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ. Thông tư 14/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/02/2023 và bãi bỏ Quyết định 62/2005/QĐ-BNV ngày 23/6/2005.

 

Theo đó, danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ gồm:
- Lưu trữ viên chính;
- Lưu trữ viên;
- Lưu trữ viên trung cấp.
Trong đó, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BNV .
Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BNV .

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 6.465