Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/02/2023

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, ngày 08/2/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND theo đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh  

a) Tập trung đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra của Tổng cục thuế.

b) Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế (NNT) là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

c) Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

 2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh

a) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, đồng thời tập trung tuyên truyền về lợi ích và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

b) Tuyên truyền nội dung mới của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, tuyên truyền vận động NNT thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của hộ kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...).

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp với các Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. 

b) Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử của các huyện, thị xã và thành phố Huế.

4. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh

a) Thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn và thông báo của cơ quan thuế.

b) Kịp thời phản ảnh khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, trường hợp phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Chỉ thị số 02/CT-UBND (Kích vào file để xem chi tiết)
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 5.778