Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành giai đoạn 2021 - 2025
Ngày cập nhật 08/07/2022

Ngày 25/5/2022, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 ban hành Quyết định số 65/QĐ-BTCHT phê duyệt “Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế”. Hội thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hội thi diễn ra trong 4 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022 và kết thúc ngày 28/8/2022.

Nội dung thi gồm có 2 phần: Phần Thi trắc nghiệm và Phần thi sáng kiến của tập thể. Thi trắc nghiệm trên Internet theo bộ câu hỏi của ban tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC và phần thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC. Thí sinh dự thi trả lời các các câu hỏi tại địa chỉ: Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (http://https://snv.thuathienhue.gov.vn/). Phần thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần. Riêng bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC được chấm và công bố kết quả cuối kỳ thi.

Cơ cấu giải thưởng như sau: Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm): Mỗi tuần có 03 giải thưởng, trong đó 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng; 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng; 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng. Giải thưởng sáng kiến gồm có 09 giải thưởng: 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng; 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải; 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải; 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải. Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.

Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi. Ban Tổ chức trao giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm) cho các cá nhân theo từng đợt thi và các giải thưởng sáng kiến, giải thưởng tập thể được trao tại lễ tổng kết, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2022./.

 

Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.428.291
Truy câp hiện tại 1.763