Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 9/2021
Ngày cập nhật 18/10/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 9/2021 (từ ngày 26/8/2021 đến ngày 25/9/2021) như sau:

 

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

9

0

0

9

9

0

0

0

0

 

2

Đất đai

344

0

0

277

268

9

67

58

9

 

3

Môi trường

1

0

0

0

0

0

1

0

1

 

4

Tổ chức phi chính phủ

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

5

Thi đua - Khen thưởng

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

6

Tín ngưỡng, tôn giáo

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

7

Viễn thông

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

8

Hộ tịch

6

0

0

6

4

2

0

0

0

 

9

Giao dịch bảo đảm

114

0

0

111

110

1

3

3

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

20

0

0

20

20

0

0

0

0

 

11

Người có công

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

12

Bảo trợ xã hội

72

0

0

72

70

2

0

0

0

 

13

Hoạt động xây dựng

15

0

0

15

15

0

0

0

0

 

14

Việc làm

6

0

0

6

6

0

0

0

0

 

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

16

0

0

15

15

0

1

1

0

 

16

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

17

Kinh doanh Khí

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

18

Quản lý tài sản công

3

0

0

1

1

0

2

2

0

 

19

Tài chính đầu tư

8

0

0

8

8

0

0

0

0

 

20

Đầu tư xây dựng

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

21

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

12

0

0

12

12

0

0

0

0

 

22

Lĩnh vực giáo dục trung học

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

Tổng cộng

639

0

0

565

551

14

74

64

10

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.831.889
Truy câp hiện tại 400