Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công tháng 02/2021
Ngày cập nhật 02/03/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tháng 02 tại Trung tâm hành chính công trong thời gian từ: ngày 26/01/2021 đến ngày 25/02/2021 như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

2

Đất đai

172

0

0

148

145

3

24

23

1

 

3

Môi trường

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

4

Giáo dục Đào tạo

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

5

Thi đua - Khen thưởng

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

6

Hộ tịch

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

7

Giao dịch bảo đảm

66

0

0

66

66

0

0

0

0

 

8

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

9

0

0

9

9

0

0

0

0

 

9

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

10

Bảo trợ xã hội

79

0

0

73

68

5

6

6

0

 

11

Hoạt động xây dựng

15

0

0

15

15

0

0

0

0

 

12

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

91

0

0

91

91

0

0

0

0

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

27

0

0

27

27

0

0

0

0

 

14

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

15

Giải quyết chế độ BHXH

4

0

0

4

4

0

0

0

0

 

16

Tài chính đầu tư

7

0

0

7

7

0

0

0

0

 

17

Đầu tư xây dựng

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

18

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

10

0

0

10

10

0

0

0

0

 

Tổng cộng

497

0

0

467

459

8

30

29

1

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.693.588
Truy câp hiện tại 4.751