Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc khi thi công công trình: mở rộng các điểm đen, điểm tiềm ẩn
Ngày cập nhật 16/09/2020

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc khi thi công công trình: Nâng cấp, mở rộng đoạn Km11+500 - Km12+500 đường tỉnh 6; Km22+500-Km24+500 trên đường tỉnh 16; mở rộng các điểm đen, điểm tiềm ẩn

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.229
Truy câp hiện tại 29
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.229
Truy câp hiện tại 29