Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tên công trình: Đê Nước Mắm, thôn Phú Ngạn, xã Quảng Thành.
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1693/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tên công trình: Đê Nước Mắm, thôn Phú Ngạn, xã Quảng Thành.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.404
Truy câp hiện tại 1.528