Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Lramp Chương trình năm thứ 3
Ngày cập nhật 07/09/2020

Ngày 07/9/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 141/TB-UBND về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Lramp Chương trình năm thứ 3

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.758
Truy câp hiện tại 466