Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 19/08/2019

Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện cho 02 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Quảng Điền

I. TẬP THỂ

01.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

02.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. CÁ NHÂN

01.

Trung úy: Nguyễn Cường Mạnh Hải, Cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

02.

Trung úy: Hồ Tuấn Long, Cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

03.

Thiếu úy: Lê Phước Đạo, Cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

04.

Trung sỹ: Hồ Thượng Sợ, Chiến sỹ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

05.

Trung sỹ: Đặng Văn Thành, Chiến sỹ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

06.

Trung sỹ: Nguyễn Xuân Kiên, Chiến sỹ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

07.

Hạ sỹ: Nguyễn Thành Đạt, Chiến sỹ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

08.

Hạ sỹ: Đặng Văn Thắng, Chiến sỹ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

09.

Hạ sỹ: Cao Ngọc Hào, Chiến sỹ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

10.

Hạ sỹ: Trần Quang Tiến Tịnh, Chiến sỹ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

                                           (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 10 cá nhân)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.404.598
Truy câp hiện tại 794