Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2014 - 2019
Ngày cập nhật 23/05/2019

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2014 - 2019

I. TẬP THỂ

01.

Tập thể Chi hội Cựu chiến binh thôn Tây Hoàng, xã Quảng Thái.  

02.

Tập thể Chi hội Cựu chiến binh thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước.   

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Phạm Phước, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Thủy Lập, xã Quảng Lợi.

02.

Ông Lê Thanh Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Phò Nam B, xã Quảng Thọ.

03.

Ông Phan Gia Hiền, Hội viên Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố Thủ Lễ Nam, thị trấn Sịa.

                                     (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.684.695
Truy câp hiện tại 2.214