Tìm kiếm tin tức
UBND huyện ban hành Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018
Ngày cập nhật 26/05/2018

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018.

Để công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018 đạt hiệu quả thiết thực, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã có liên quan đến nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Ban chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm diễn tập. Đồng thời, chủ trì phối hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo, chính quyền 03 xã tham gia diễn tập (Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ) để xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã bảo đảm chất lượng, sát với thực tế địa bàn, đúng công tác tham mưu tác chiến. Làm tốt công tác chuẩn bị từ hệ thống văn kiện, vũ khí trang bị, xây dựng hệ thống hầm, hào, công sự trận địa ở khu vận hành cơ chế, khu diễn tập thực binh, cơ sở vật chất để tham gia diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.                    

  2. Công an huyện chủ động phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tham mưu các nội dung diễn tập theo chức năng. Chịu trách nhiệm xây dựng đầu bài và phương án xử lý tình huống A2. Chỉ đạo các xã diễn tập xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bồi dưỡng lực lượng công an xã và các lực lượng thực binh tham gia xử lý tình huống A2 theo nghiệp vụ ngành. Chủ trì tiến hành các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, dẫn đường cơ động cho Ban Chỉ đạo, đạo diễn và các thành phần diễn tập trong suốt quá trình cơ động diễn tập và tham quan diễn tập; bảo đảm an ninh, trật tự khu vực thực binh.

3. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 03 xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ theo đúng kế hoạch, thời gian quy định.

4. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã tham gia diễn tập căn cứ Chỉ thị, Kế hoạch, ý định diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập huyện để chuẩn bị chu đáo các nội dung diễn tập, điều động nhân lực, phương tiện và làm tốt công tác bảo đảm, đúng, đủ theo mục đích, yêu cầu nhiệm vụ diễn tập.

5. Thời gian diễn tập cho mỗi xã: 1,5 ngày/địa phương, cụ thể:

- Xã Quảng Thành: Ngày 03/7 và ½ ngày 04/7/2018.

- Xã Quảng An: Ngày 10/7 và ½ ngày 11/7/2018.

- Xã Quảng Thọ: Ngày 12/7 và ½ ngày 13/7/2018.

6. Về kinh phí bảo đảm diễn tập: Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, UBND 03 xã tham gia diễn tập lập dự toán kinh phí. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu bảo đảm ngân sách phục vụ diễn tập của huyện và hỗ trợ kinh phí cho 03 đơn vị tham gia diễn tập (Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ) báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

Nguyễn Duẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.513.450
Truy câp hiện tại 24